argeos

Jouwpagina.nl

Kaartmateriaal

Kaartmateriaal, o.a. met archeoligische monumenten

Atlassen Eekhoff en Schotanus

Digitale atlassen van friesland door Eekhoff 1850 en Schotanus  1720

www2.tresoar.nl/kaarten/atlassen.php


FAMKE

Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra friesland

www.fryslan.nl/binfo/chk/inhoud/startchk.htm


Gemeente-Atlas van Nederland

verscheen ca. 1868 en werd uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden.

www.kuijsten.de/atlas/


HISGIS

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem, het HIS staat voor Historische informatie. HISGIS is een veelzijdige en interactieve bron van ruimtelijk weer te geven historische erfgoed-informatie.  

www.hisgis.nl/


Hoogtekaart

Hoogtekaart

www.ahn.nl/viewer


KICH

KennisInfrastructuur Cultuurhistorie, kortweg KICH, maakt cultuurhistorische informatie toegankelijk. door te ontsluiten en te koppelen, te bundelen en te stapelen.

www.kich.nl/


Minuutplans Friesland

Minuutplans Friesland tresoar kaartmateriaal

www2.tresoar.nl/kaarten/minuutplans.php


Oude paden nieuwe wegen

Ons landschap kent een netwerk van wegen en paden: handelsroutes, jaagpaden, kerkenpaden, (binnen)dijken, spoor- en tramwegen, maar ook allerlei informele paden die toegang gaven tot akkers en boerderijen en tot plekken die om verschillende redenen voor mensen een belangrijke betekenis hadden

www.oudepadennieuwewegen.nl


TRESOAR kaarten

Kaartmateriaal kaarten Friesland tresoar

www2.tresoar.nl/digicollectie/object.php?object=34&menu=1&zveld=Top%2050


Wat Was Waar

Op WatWasWaar kan je over elke plek in Nederland historische gegevens vinden

watwaswaar.nl(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.