argeos

Jouwpagina.nl

Online Publicaties Sneek

De Loten (ARC)

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van een proefsleuf in een terp in de wijk De Loten te Sneek, gemeente Sneek (Fr.)

www.arcbv.nl/assets/documents/arcpublicatie-128.pdf


Duinterpen (ARC)

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van bureau-onderzoek en grondboringen op het uitbreidingsterrein Duinterpen Duurzaam 3, gemeente Sneek (Fr.).  

www.arcbv.nl/assets/documents/arcrapport-2005-47.pdf


Finne Ysbrechtum (ARC)

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van grondboringen op het uitbreidingsterrein De Finne II bij Ysbrechtum, gemeente Sneek (Fr.) 

www.arcbv.nl/assets/documents/arcrapport-2005-33.pdf


Martiniplein Sneek (Rabobank)

Een middeleeuws leerbewerkerskwartier in Sneek. Een archeologische opgraving aan het Martiniplein te Sneek, gemeente Sneek (Fr.)

www.arcbv.nl/assets/documents/arcpublicatie-17.pdf


Noorderhoek Sneek (ARC)

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO door middel van een bureau-onderzoek en grondboringen in een woonwijk in Noordoost-Sneek, gemeente Sneek (Fr.) H. Buitenhuis ARC-Rapporten 2007-17  

www.arcbv.nl/assets/documents/arcrapport-2007-17.pdf


Oude Koemarkt (ARC)

Aanvullende archeologische inventarisaties enonderzoek in 1999: Groningen, Dronrijp, Ferwert, Sneek, Drouwen, Dwingeloo, Groloo, Norg, Ruinen, Valthe, Zuidlaren, Goor en Vragender

www.arcbv.nl/assets/documents/arcpublicatie-35.pdf


Oudvaart (ARC)

Ruinen-Wommels aardewerk uit het plangebied Oudvaart te Sneek, een archeologische verkenning in de gemeente Sneek (Fr.)

www.arcbv.nl/assets/documents/arcrapport-2005-6.pdf


Stadhuis (ARC)

De Waltastins, van Stins tot Stadhuis. Een archeologische begeleiding (AB) van een verbouwing van het stadhuis te Sneek, gemeente Sneek (Fr.)  

www.arcbv.nl/assets/documents/arcrapport-2006-5.pdf


Stadsrondweg, Pasveer (ARC)

Een huisterpje uit de Romeinse Tijd in het veen-kleigebied. Een archeologische opgraving in het trace van de Stadsrondweg Oost te Sneek, gemeente Sneek (Fr.)

www.arcbv.nl/assets/documents/arcpublicatie-53.pdf


Station Sneek Noord (ARC)

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen bij het station Sneek-Noord, gemeente Sneek (F) 

www.arcbv.nl/assets/documents/arcrapport-2008-164.pdf


Valkstraat (ARC)

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van bureau-onderzoek en grondboringen aan de Valkstraat te Sneek, gemeente Sneek (Fr.)  

www.arcbv.nl/assets/documents/arcrapport-2005-59.pdf(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.